Menu Close

โรคหวัดหน้าบวมในไก่

โรคหวัดหน้าบวมในไก่

สาเหตุของหวัดในไก่เกิดจากเชื้อไวรัส และมีบางครั้งอาจเกิดจากเชื้อ ได้เหมือนกัน

โรคหวัดหน้าบวมในไก่1

 

าการป่วยของไก่…ผู้เลี้ยงจะสังเกตได้ด้วยวิธีง่าย ๆ คือไก่จะมีน้ำมูกใสๆไหลออกทางจมูก ไก่จะน้ำตาไหลเล็กน้อย ต่อมาน้ำมูกจะค่อยๆ ข้นเปลี่ยนเป็นสีขาวใสๆ เป็นสีเหลือง ๆ จับเป็นคราบอยู่ที่รูจมูกทั้งสองข้าง

อาการของไก่..จะแสดงอาการออกมาโดยการหายใจลำบาก หายใจดังโดยเฉพาะเวลากลางคืนจะได้ยินชัดเจนหรือมีอาการไอหรือจามบ่อยๆ

ถ้าเป็นอย่างรุนแรงไก่จะแสดงอาการหน้าและตาบวมหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่า(โรคหน้าบวม) ตาบวมปิด น้ำตาไหลมาก

🐔 รักษาโดยการให้ฆ่าเชื้อ และลดอาการบวมอักเสบไปป้อน
และมาติดตามอาการ

สัตวแพทย์ผู้ดูแลรักษา: สพ.ญ.ศิริกัญญา ช่างเอกวงศ์ (หมอจอย)
แผนกรักษาพิเศษ(), แผนกอายุรกรรม