Menu Close

Talingchan Animal Hospital

โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน เปิด 24 ชั่วโมง

ด้วยประสบการณ์การรักษาสัตว์กว่า 45 ปีของโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน โดยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัยทำให้วินิจฉัยโรคได้ตรงจุดและรวดเร็ว ส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเรามีศูนย์การรักษาสัตว์ที่ครอบคลุมทั้งการรักษาสัตว์ทั่วไปและสัตว์เลี้ยงพิเศษ (Exotic Pet) นอกจากนี้ยังมีศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 20 ศูนย์รองรับทุกโรคเฉพาะทางในสัตว์เลี้ยงเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด

เหตุผลที่ต้องรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน

มีหมอเฉพาะทาง

เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาโรคเฉพาะทางในสัตว์เลี้ยง เราจึงมีศูนย์โรคเฉพาะทางในสัตว์เลี้ยงกว่า 20 ศูนย์

ห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน

ห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันผ่านมาตรฐาน ISO14644-1 / ISO14644-3 ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลคน

ความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง

ทุกการรักษาและฝากเลี้ยงดูแลโดยสัตวแพทย์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก

ลูกค้าพูดถึงเรา

บริการอาบน้ำตัดขนสัตว์เลี้ยง : ครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจาก Starwood

บริการอื่นๆ ของโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน

Pet Grooming

บริการอาบน้ำแต่งขนสุนัข และแมวประสบการณ์ดูแลสัตว์มากกว่า 10 ปี

Cafe'

คาเฟ่ภายในโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันสำหรับนั่งรอการรักษา สามารถพาสัตว์สัตว์เลี้ยงเข้าไปได้

Pet Shop

จำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง อาหารสัตว์เฉพาะโรค ในราคาสมาชิก

สอบถาม หรือนัดหมายสัตวแพทย์

02 887 8321 – 3

063 951 5591