Menu Close

ผู้เขียน: Marketing Talingchanpet

อัมพาตในแมว

อัมพาตในแมว โรคที่ทาสต้องระวัง!!

อัมพาตในแมวเพราะมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงใหญ่ อาการที่พบ คือ แมวไม่ใช้สองขาหลังแบบเฉียบพลัน ทานอาหารลดลงหรือไม่ทานอาหารเลย หายใจค่อนข้างเร็ว ปัสสาวะเล็ดหรือไม่ปัสสาวะ โดยพบได้ในแมวทุกอายุ แต่มักพบในแมวอายุน้อย ไม่มีประวัติเรื่องอุบัติเหตุหรือการได้รับสารพิษมาก่อน