Menu Close

โปรแกรมขูดหินปูน

ขูดหินปูน
ขูดหินปูน

ถึงเวลาพามาดูแลสุขภาพปากและฟันกันแล้วค่ะ กับโปรแกรมสำหรับและแมว

ทำไมถึงต้องขูดหินปูน?

– ลดการเกิดกลิ่นปาก
– ลดโอกาสที่จะทำให้เหงือกและช่องปาก
– ลดโอกาสที่จะทำใหเกิดร้ายต่างๆ ตามมาในอนาคตและช่วยยืดอายุการใช้งานของฟัน

ขูดหินปูนกับเราดีอย่างไร?

💛 ห้องผ่าตัดมาตรฐาน ISO 14644-1 / ISO 14644-3
💛 มีเครื่องติดตามสัญญาณชีพ
💛 อุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดผ่านกระบวนการ Sterilization

** ก่อนเข้าใช้บริการสามารถตรวจสอบตารางทำงานคุณหมอได้ที่เบอร์ 02-887-8321-3