Menu Close

คอร์สฝึกสุนัข ศูนย์ฝึกสุนัขโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน

“ฝึกสุนัขให้เป็น Good Dog & Good Friend”

ฝึกวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

ทำไมต้องพาน้องหมาเข้าคอร์สฝึกสุนัข

1.สุนัขต้องใช้เวลาร่วมกับเราไปอีกนาน การสื่อสารระหว่างเจ้าของกับน้องหมาเพื่อให้เข้าใจตรงกันจึงสำคัญมาก 

2.สุนัขที่ไม่เคยผ่านการฝึกมาก่อนจะเอาแต่ใจตัวเองและค่อนข้างดื้อ การฝึกสุนัขจะช่วยให้เขาเป็นหมานิสัยดี มีวินัย 

3.การฝึกวินัยให้กับสุนัขของเรา เช่น การขับถ่าย ก็เพื่อให้เขาอยู่ร่วมกับผู้คนและเพื่อนสุนัขตัวอื่นได้เป็นอย่างดี

4.สุนัขเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณการต่อสู้เป็นทุนเดิม จึงควรฝึกเพื่อให้สุนัขได้ใช้สัญชาติญาณเหล่านี้ในเวลาที่เหมาะสม ไม่ทำร้ายหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น 

ข้อเสนอแนะ : สุนัขที่สามารถฝึกได้ดีคือสุนัขที่มีอายุ 3 เดือน – 4 ปี 

คอร์สฝึกสุนัขที่ศูนย์ฝึกสุนัขตลิ่งชันแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร

1.เน้นสอนเจ้าของและสุนัข เพราะเจ้าของคือครูฝึกที่ดีที่สุดของน้องหมา ดังนั้นคอร์สของศูนย์ฝึกสุนัขตลิ่งชันจะเน้นการเรียนร่วมกันระหว่างเจ้าของสุนัขและตัวสุนัข

2.ไม่รับฝากสุนัขให้ฝึก ศูนย์ฝึกสุนัขตลิ่งชันไม่รับฝากสุนัขให้ฝึกเป็นเดือนเหมือนศูนย์อื่น ๆ เพราะเราเน้นการฝึกร่วมกันระหว่างเจ้าของกับสุนัข เมื่อเรียนจากที่นี่แล้วเจ้าของสามารถฝึกสุนัขได้ด้วยตัวเองหลังจากนี้ 

3.สอนด้วยความรักและให้ความรู้ วิธีการสอนของศูนย์ฝึกสุนัขตลิ่งชันเป็นการสอนด้วยวิธีการเชิงบวก ไม่เน้นการทำโทษ รวมทั้งให้ความรู้ในการฝึกสุนัขอย่างไม่ปิดบังกับเจ้าของ 

4.เรียนสั้น เข้าใจง่าย การเรียนที่ศูนย์ฝึกสุนัขตลิ่งชัน เรียนแค่ 2 วัน คือ เสาร์-อาทิตย์ แต่เป็นการฝึกแบบตัวต่อตัว อัดแน่นด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์ คุ้มค่ากับเวลา 

5.รับผู้เรียนจำนวนน้อยเพื่อการฝึกที่ได้ผล หนึ่งคอร์สเปิดรับนักเรียนเพียง 5-6 คน เท่านั้น เป็นการเรียนตัวต่อตัวเพื่อประสิทธิภาพในการสอน และหลังจากเรียนจบแล้วหากผู้เรียนมีปัญหาสามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา

การฝึกสุนัขที่ศูนย์ฝึกสุนัขตลิ่งชัน 

1.การหัดฟังคำสั่ง เป็นการฝึกให้สุนัขรับฟังคำสั่ง เรียนรู้ท่าทางและน้ำเสียงของเจ้าของ เช่น ฝึกให้สุนัข นั่ง ชิด หมอบ คอย ในท่ามาตรฐาน ฝึกการเดินพร้อมสายจูงอย่างถูกต้อง และฝึกเจ้าของในเรื่องการออกคำสั่งอย่างถูกวิธี

2.การฝึกวินัย เจ้าของเรียนรู้การสร้างวินัยให้กับสุนัข เข้าใจภาษากายของสุนัข เข้าใจวิธีการควบคุมสุนัขในอารมณ์ต่าง ๆ รวมถึงฝึกสุนัขให้เรียนรู้การรับคำสั่งและการสื่อสารจากเจ้าของ ทั้งภาษาพูด ภาษากาย สายตา ท่าทาง ฝึกสุนัขให้มีความสามารถเฉพาะสำหรับการใช้งาน เช่น เฝ้าบ้าน อารักขา หรือการทำงานอื่น ๆ ที่เจ้าของต้องการ 

3.การปรับพฤติกรรม แก้ไขพฤติกรรมเฉพาะสำหรับสุนัขที่ก้าวร้าว ดุร้าย ไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เจ้าของควบคุมไม่ได้ หรือมีความกลัวสิ่งของบางอย่างจนเป็นโรคกลัว เช่น กลัวการออกนอกบ้าน กลัวที่มืด กลัวสุนัขตัวอื่น ๆ ฯลฯ เป็นการฝึกเดี่ยวกับครูเพื่อแก้ไขพฤติกรรม

ข้อมูลครูฝึก

เรืออากาศเอกพงษ์เดช จริงเพชร (ครูแมน)  

การศึกษา 

 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหารยามสายตรวจ รุ่น 57 (1/36)
 • สำเร็จการศึกษาผู้บังคับสุนัขทหารตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด รุ่นที่ 76 (2/55)
 • สำเร็จหลักสูตรนักเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รุ่นที่ 66
 • เจ้าหน้าที่ตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด กองร้อยปฎิบัติการพิเศษ 3 กองพันปฎิบัติการพิเศษ 13 หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
 • ผู้บังคับสุนัขทหาร หมู่ 4 หมวด 4 กองร้อยสุนัขทหาร กองปฏิบัติการพิเศษ
 • ชุดสุนัขทหารตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด ตรวจรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญ และ ถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ ณ ที่ตั้งดอนเมือง
 • ปฎิบัติหน้าที่ครูฝึกสุนัขหลวงที่วังสวนจิตรลดา และ วังไกลกังวล

ประสบการณ์การฝึกสุนัข  

เรืออากาศเอกพงษ์เดช จริงเพชร มีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี ในเรื่องฝึกสุนัข นอกจากเป็นครูฝึกแล้ว ยังได้ทำงานร่วมกับสุนัขทหารในภารกิจตรวจค้นระเบิดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงสามารถฝึกสุนัขทหารให้ทำงานอารักขาหรือค้นหาวัตถุต้องสงสัย นอกจากฝึกเรื่องระเบียบวินัยให้สุนัขแล้ว ยังสามารถฝึกให้มีความสามารถพิเศษได้อีกด้วย

พันตำรวจโท นายสัตวแพทย์ภาสวัชร์ ศรีทัย

การศึกษา  

 • สัตวแพทย์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • นิติศาสตร์บัณฑิต ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บังคับสุนัขตรวจยาเสพติด จากประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศอังกฤษ 
 • กรรมการตัดสินการประกวดสุนัข กลุ่มสุนัขทอย สุนัขใช้งาน Japan Kennel Club สุนัขพันธ์ไทยหลังอาน Thai Kennel Club

ประสบการณ์การฝึกสุนัข 

เป็นครูฝึกสุนัขของกรมตำรวจมานานกว่า 40 ปี และเป็นครูผู้ฝึกสอนครูฝึกสุนัขตำรวจ รวมถึงเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรการฝึกสุนัขตำรวจของกองกำกับการสุนัขตำรวจ