Menu Close

น้องยูโรมีปัญหาเรื่องผิวหนัง

น้องยูโร อายุ 9 ขวบ 🐶
สุนัขพันธุ์ ยอร์คเชียร์เทอร์เรีย (Yorkshire Terrier)

💉 รักษากับคุณหมอจ้ำ น.สพ.เอื้อพงศ์ วราทร
แผนกโรค,แผนกรักษาโรคแมว

“น้องยูโร” มารักษาอาการคันและมีปัญหาเรื่องผิวหนังอักเสบ
และมีการติดเชื้อแบบเป็น ๆ หาย ๆ มาเป็นระยะเวลานาน

หลังจากผ่านการตรวจรักษากับคลินิกโรคผิวหนังมาระยะเวลาหนึ่ง
คุณหมอได้วินิจฉัย “น้องยูโร” ว่าเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนัง (Canine atopic dermatitis)
ที่เกิดจากการแพ้ไร้ฝุ่นและละอองอากาศ

คุณหมอได้วางแนวทางการรักษาโดยการใช้ยาบรรเทาอาการคัน
ร่วมกับการทำวัคซีนภูมิแพ้ (Immunotherapy)

หลังการรักษาระยะหนึ่ง จนปัจจุบัน
“น้องยูโร” มีอาการดีขึ้น อาการคันลดลง
และสามารถลดการใช้ยาได้แล้ว 💕