Menu Close

ฟูจิ หนูน้อยแฮมเตอร์

ฟูจิ น้อยแฮมเตอร์ 🐭

มาด้วยอาการขาติดซี่กรง แล้วหมุนจนกระดูกหักเปิดออก
เบื้องต้นคุณหมอทำการตัดขาน้อง เพื่อรักษาอาการน้องฟูจิค่ะ

🤓 คุณหมอที่ทำการดูแล..คุณหมอหมิว สพ.ญ.กรวิภา พงษ์เกิดลาภ
🤓 คุณหมอที่ทำการผ่าตัด..คุณหมอจอย สพ.ญ.ศิริกัญญา ช่างเอกวงศ์