Menu Close

สาเหตุการย่อยอาหารช้าลูกนกซันคอนัวร์

เจ้าของน้องได้ปรึกษาเข้ามาทาง Facebook เกี่ยวกับการย่อยอาหารช้าของ

คุณหมอได้แจ้งว่า
การย่อยอาหารช้าจะมีได้หลายสาเหตุ
-อาหารข้นไป
-อาหารอุณหภูมิไม่เหมาะสม ไม่สุกดี
-กินต่อมื้อมากเกินไปย่อยไม่ทัน
-อุณหภูมิห้องเย็นไป ต้องใช้ไฟกกช่วย
-โรคติดเชื้อ
.
ซึ่งอาการ หรือไม่ย่อย ค่อนข้างอันตรายในลูก เพราะหากอาหารไม่ย่อยเเละบูดในกระเพาะพัก จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อตามมาได้

เบื้องต้นคุณหมอได้เก็บตัวอย่างจากกระเพาะพัก
ตรวจแล้วยังไม่พบเชื้อรา หรือเชื้อยีสต์

คุณหมอรักษาโดยให้ จุลินทรีย์ เพื่อช่วยให้น้องย่อยอาหารได้ดีขึ้นและแนะนำวิธีการให้อาหาร และสังเกตหากอาหารไม่ย่อยอีก
ให้ดูดอาหารที่กระเพาะพักออกก่อนที่อาหารจะบูด
เพื่อป้องกันไม่ให้น้องติดเชื้อ

ดูแลรักษา  : สพ.ญ.ณุนรี ไตรรัตนานุวงษ์  (หมอแอร์)
แผนกรักษาสัตว์พิเศษ(Exotic)