Menu Close

โปรแกรมตรวจผิวหนังเบื้องต้น

โปรแกรมตรวจผิวหนังเบื้องต้น ราคา 999 บาท
กับคุณหมอเสม (สพ.ญ.ศรณภัทร ปิยวรศักดิ์)
แผนกโรคผิวหนัง แผนกอายุรกรรม

บริการที่ตรวจ
-ตรวจแบคทีเรียและยีสต์
-ตรวจเพาะเชื้อราผิวหนังหรือส่องตรวจเชื้อรา
-ขูดตรวจผิวหนังหาไรขี้เรื้อน
-ตรวจไรในหูหรือส่องกล้องตรวจช่องหู
-เช็ดทำความสะอาดหู

** รวมค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
** รวมค่าบริการทางการแพทย์
** ก่อนเข้าใช้บริการสามารถตรวจสอบตารางทำงานคุณหมอ
ได้ที่เบอร์ 02-887-8321-3