Menu Close

โปรแกรมตรวจสุขภาพสัตว์เล็กพิเศษ (Exotic)

โปรแกรมตรวจสุขภาพสัตว์เล็กพิเศษ (Exotic) ราคา 999 บาท
กับคุณหมอจอย (สพ.ญ. ศิริกัญญา ช่างเอกวงศ์)
แผนกสัตว์เล็กพิเศษ (Exotic)  แผนกอายุรกรรม

บริการที่ตรวจ..
-ตรวจช่องปากหรือส่องฟัน
-ตรวจช่องหู
-ตรวจผิวหนังหาแบคทีเรีย/ยีสต์/เชื้อรา/ปรสิตภายนอก
-ตรวจตาเบื้องต้น
-ตรวจวัดอุณหภูมิ
-ดูน้ำหนักร่างกาย บอดี้สกอร์ ความสมส่วนของร่างกาย
-ตรวจดูความสมบูรณ์ของผิวหนังและเส้นขน
-คลำตรวจร่างกาย เสียงหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ
-ถ่ายพยาธิ
-ตรวจอุจจาระ
-ตัดเล็บ
-หยอดยาป้องกันไรขี้เรื้อน

** รวมค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
** รวมค่าบริการทางการแพทย์
** ก่อนเข้าใช้บริการสามารถตรวจสอบตารางทำงานคุณหมอ
ได้ที่เบอร์ 02-887-8321-3