Menu Close

โรคตาแห้งในสุนัข DRY EYE, KCS

โรค    ( Dry Eye  หรือ  Keratoconjunctivitis Sicca, KCS )

โรคตาในสุนัขที่เรามักพบกันอีกโรคหนึ่ง คือ โรคตาแห้ง  ซึ่งเป็นการผิดปกติของฟิล์มน้ำตาที่เคลือบตา  มีผลทำให้เกิดตาแห้ง กระจกตาและเยื่อตาขาว
            อาการของโรคตาแห้ง   คือ การกระพริบตาถี่ๆ เส้นเลือดที่เยื่อตาขาวบวมใหญ่ เยี่อตาขาวบวม หนังตาที่สามโผล่ยื่น  ขี้ตาเมือกหรือเป็นหนอง กระจกตามีเส้นเลือด เม็ดสี หรือเป็นแผลหลุม (ในกรณีที่เป็นเรื้อรัง)  อาการเหล่านี้หากเป็นรุนแรงจะส่งผลให้การมองเห็นลดลง

โรคตาแห้ง มีสาเหตุของโรค คือ

 • ต่อมสร้างน้ำตาอักเสบ ซึ่งอาจเกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติ
 • เป็นมาแต่กำเนิด
 • เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท บางครั้งพบหลังจากอุบัติเหตุที่ทำให้ลูกตาปลิ้นออกจากเบ้าตา
 • เป็นผลมาจากการใช้ยาบางชนิด เช่น ยาหยอดตาขยายม่านตา (Atropine) ซึ่งมักเป็นชั่วคราว หรือเกิดจากการใช้ยาปฎิชีวนะกลุ่ม  Sulfa  และยาลดอักเสบ Etodolac ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชั่วคราวและถาวร
 • การผ่าตัดแก้ไข Cherry eye โดยใช้วิธีตัดหนังตาที่สามออก (หนังตาที่สามมีต่อมสร้างน้ำตาอยู่เป็นหลัก)
 • โรคทางระบบ เช่น ไวรัสสุนัข Distemper Virus (CDV)
 • โรคติดเชื้อของเยื่อตาขาว เช่น เชื้อแบคทีเรีย Chlamydia หรือการอักเสบของเยื่อตาขาวและเปลือกตา เรื้อรัง
 • เกิดจากสายพันธุ์สุนัขที่โน้มนำมีความเสี่ยงในการเป็นโรคตาแห้ง เช่น สุนัขสายพันธุ์ Shih-tzu Cocker spaniels, Cavalier king charies spaniel, Bulldog, West highland white terrier, Lhasa apso, และBeagle เป็นต้น

การวินิจฉัย  ตรวจจากอาการร่วมกับการซักประวัติ อาจมีการใช้กระดาษสอดเข้าใต้หนังตาเพื่อวัดปริมาณน้ำตา(Schirmer tear test) และย้อมสีกระจกตาเพื่อหาแผลกระจกตาที่อาจจะเกิดตามมาจาภาวะตาแห้ง

การรักษาและดูแล   มี ดังนี้

 • หยอดน้ำตาเทียม
 • หากพบว่าสุนัขจำนวนมาก ให้ทำความสะอาดรอบๆตา ด้วยน้ำยาล้างตาหรือน้ำอุ่น
 • พาสุนัขมาพบสัตวแพทย์เมื่อสุนัขมีอาการเคืองตา ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เพราะอาจจะเกิดปัญหาแทรกซ้อน รุนแรง ตามมาได้ เช่น กระจกตาเป็นแผล
 • หากมีอาการอักเสบ สัตวแพทย์จะสั่งยาหยอดตาที่มีส่วนของยาฆ่าเชื้อ และ/หรือยาลดการอักเสบร่วมด้วย
 • หยอดยากระตุ้นน้ำตา เป็นวิธีที่จำเป็นในรายที่มีปัญหาตาแห้งอย่างรุนแรง และเรื้อรัง หรือในสุนัขสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มมีความเสี่ยงต่อโรคตาแห้ง ซึ่งมักต้องใช้ยานี้ตลอดชีวิต
 • การรักษาโดยการผ่าตัดย้ายท่อน้ำลายมาเปิดที่หนังตาด้านใน วิธีนี้ ไม่เป็นที่นิยม เพราะมีผลข้างเคียงและมีปัญหาแทรกซ้อนสูง เพราะการใช้ยากระตุ้นน้ำตาให้ผลที่น่าพอใจอยู่แล้วหากใช้อย่างสม่ำเสมอ

ดวงตา เป็นอวัยวะที่สำคัญของสุนัข การทีมีดวงตาที่สดใส ย่อมหมายถึงสุขภาพที่แข็งแรง อารมณ์ที่สดชื่น   เราไม่ควรละเลยสุขอนามัยของดวงตา หากสุนัขของคุณมีปัญหาเรื่องดวงตาควรรีบพามาพบสัตวแพทย์เฉพาะทางโรคตา เพราะการรักษาแต่เนินๆ จะเพิ่มโอกาสในการมองเห็นที่ดีให้แก่สุนัขของเรา โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันมีศูนย์แพทย์เฉพาะทางโรคตา สามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าที่ได้ 02-887-8321-3