Menu Close

โรคปริทันต์ ปัญหาและกลิ่นปาก

โรค คือการของเหงือกที่สามารถพัฒนาไปเป็ารติดเชื้อที่กระดูกที่ยึดติดฟันและบริเวณใกล้เคียงโรคปริทันต์เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของปัญหาไม่พึงประสงค์ในสุนัข โรคนี้มีสาเหตุหลักมาจากคราบอาหารและหินปูนที่สะสมบริเวณผิวฟัน มีการวิจัยพบว่า 70% ของสุนัขอายุ 2 ปีขึ้นไป มีปัญญาเกี่ยวกับโรคปริทันต์

อาการ
1.มีกลิ่นปากรุนแรง
2.ฟันมีคราบเหลือง
3.เหงือกบวมแดง เหงือกร่น
4.มีเลือดหรือหนองปนออกมากับน้ำลาย
5.ฟันโยก
6.พบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยงที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป และไม่แปรงฟัน

แนวทางการรักษา

1.ซักประวัติและตรวจร่างกาย ตรวจเบื้องต้น
2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
3.ทำการขูดหินปูนหรือถอนฟัน อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ30-45 นาที