Menu Close

โรคผิวหนังจากเชื้อรา Sporotrichosis

โรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อรา1

เจ้าของใจบุญ เก็บแมวจร พามารักษา คุณหมอตรวจพบเป็นจากเชื้อรา

น้องมะกรูด แมวจร อายุประมาณ 5 ปี เจ้าของช่วยเหลือพามารักษาด้วยอาการมีแผลตามกระจายตามใบหน้า ดั้งจมูก ลำตัว ขา และหาง ลักษณะแผลจะเป็นก้อนนูน บางตำแหน่งเป็นแผลหลุมมีน้ำเหลืองน้ำเลือดผสม สัตวแพทย์ได้ทำการนำเซลล์จากแผลไปตรวจ พบว่ามีการติดเชื้อราชั้นลึก เรียกโรคนี้ว่า

โดยส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อ Sporotrix schenckii เป็นเชื้อที่พบได้ในสิ่งแวดล้อม ติดต่อทางบาดแผล หรือรอยข่วนกัด สามารถติดต่อสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัขหรือ แมวเป็นต้น

ที่สำคัญโรคนี้สามารถติดต่อสู่คน และมักพบได้ในแมวจร  ดังนั้นหากพบแมวลักษณะแบบนี้ควรใส่ถุงมือก่อนจับ โรคนี้สามารถรักษาได้ด้วยการกินยาฆ่าเชือ้รา แต่จะใช้เวลานานหลายเดือน

สัตวแพทย์ผู้ดูแลรักษา: สพ.ญ.ศรณภัทร ปิยวรศักดิ์
แผนกโรคผิวหนัง, แผนกอายุรกรรม