Menu Close

5 สัญญาณที่บอกว่ากระต่ายกำลังป่วย

อาการของที่อาจบอกว่าน้องกำลังป่วย ผู้เลี้ยงจึงต้องหมั่นสังเกตและเอาใจใส่ อาการที่มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้  ถ้าน้องมีอาการผิดปกติ ควรรีบพาไปพบทันที

5 สัญญาณที่บอกว่ากระต่ายกำลังป่วย

1. ไม่ร่าเริง อ่อนแรง และกินอาหารลดลง : แทบทุกตัวมักจะพบอาการดังกล่าว การจะพบอาการได้เร็วคือเจ้าของควรหมั่นสังเกตปริมาณอาหารและน้ำที่สัตว์กินในทุกๆวัน 

2. ไม่พบอุจจาระ หรืออุจจาระมากกว่าปกติ : Rabbit gastrointestinal stasis (RGIS) ถือเป็ลุ่มอาการที่มักจะเกิดขึ้นหลังจากกระต่ายไม่กินอาหาร ระบบทางเดินอาหารจะทำงานลดลง การบีบตัวของทางเดินอาหารลดลง ส่วนใหญ่มักมีสาเหตุจากการกินอาหารที่มีไฟเบอร์น้อยเกินไป, ปัญหาสุขภาพฟัน หรือสาเหตุอื่นๆจากโรคภายในร่างกาย

3. แต่งขน (Grooming) ลดลง : กระต่ายสุขภาพดีมักจะดูแลตนเองให้สะอาดอยู่เสมอ จัดการอุจจาระที่เปื้อนเท้า หรือขนที่เป็นสังกะตังได้ด้วยตนเอง แต่หากไม่เป็นเช่นนั้นให้สงสัยไว้ได้เลยว่าน้องกำลังป่วย

4. มีอาการระบบทางเดินหายใจ : มีน้ำมูก, จาม, อ้าปากหายใจ, หากมีอาการดังกล่าวควรพาสัตว์ไปพบหมอให้เร็วที่สุด

5. หัวเอียง : หัวเอียงคือการที่ตำแหน่งของหูและตาไม่อยู่ในระนาบเดียวกัน อาการอาจเกิดแบบเฉียบพลัน บ่งถึงความผิดปกติของระบบควบคุมการทรงตัว