Menu Close

Author: phattranit

Blood Bank Center – Benefit for donors

ปัจจุบันมีความต้องการเลือดสุนัขและเลือดแมวเป็นจำนวนมาก ทางโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันจึงเปิดหน่วยธนาคารเลือดเพื่อช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงที่จำเป็นต้องการเลือด และให้พ้นจากวิกฤติของโรคต่าง ๆ ที่ต้องใช้เลือดในการรักษา ขอเชิญสมัครสมาชิกบริจาคเลือดสุนัขและแมว โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันรับสมัครสมาชิกสุนัขเข้าร่วมบริจาคเลือดเป็นประจำทุก 3 เดือน กับหน่วยธนาคารเลือด เพื่อช่วยเหลือสุนัขที่จำเป็นต้องการเลือด ท่านที่ต้องการให้สุนัขและแมวบริจาคเลือด สามารถแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนบริจาคเลือดกับหน่วยธนาคารเลือดโรงพยาบาลได้ตามคุณสมบัติดังนี้ คุณสมบัติของสุนัข ที่สามารถบริจาคเลือดได้1. มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง อายุระหว่าง 1-6 ปี2. มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัมขึ้นไป3. มีสุขภาพแข็งแรง กินอาหารได้ปกติ…