Menu Close

Category: Activity News

เกาะสุนัขพุทธมณฑล

ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และบริจาคอาหารสุนัขให้กับสุนัขจรจัด ที่เกาะสุนัขที่มีมากกว่า 400 ตัว โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันได้ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และบริจาคอาหารสุนัขให้แก่สุนัขจรจัดที่ เกาะสุนัข ที่มีมากกว่า 400 ตัว นำทีมโดย สพ.ญ.กนกพรรณ โชติกวณิชย์ (หมอติ๊ก) และ สพ.ญ.วิชญาพร อธิกานนท์ (หมอเอ้) พร้อมกับเจ้าหน้าที่รพ.สัตว์ตลิ่งชันที่ได้มาช่วยฉีดวัคซีนแก่น้องหมาจรจัด ที่เกาะสุนัขในวันนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้ทาง รพ.สัตว์ตลิ่งชัน ได้ทำเป็นประจำทุกปีและปีนี้ ก็เป็นปีที่ 10…

แลกกันปันสุข

หมดเขตสิ้นสุดรับบริจาคแล้ว ทางโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน ได้เดินทางไปส่งมอบสิ่งของที่ทุกท่านร่วมบริจาคเข้ามากับทางรพ.ฯ ตลอดระยะเวลา 1 เดือนนี้ ให้กับทางมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ( ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ) ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคสิ่งของกับทางโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน เพื่อแบ่งปันสิ่งของ กันเข้ามาอย่างมากมาย “แลกกันปันสุข” เพื่อมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ(ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)เราไม่ทิ้งกัน มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ(home4animals)   ในวิกฤต COVID-19 ในช่วงนี้ นอกจากการแบ่งปั่นกันในเพื่อนมนุษย์แล้ว น้องหมาน้องแมวก็ยังต้องการอาหาร และสิ่งของที่จำเป็นมากมาย ทางโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน อยากเชิญชวนเพื่อน…

Blood Bank Center – Benefit for donors

ปัจจุบันมีความต้องการเลือดสุนัขและเลือดแมวเป็นจำนวนมาก ทางโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันจึงเปิดหน่วยธนาคารเลือดเพื่อช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงที่จำเป็นต้องการเลือด และให้พ้นจากวิกฤติของโรคต่าง ๆ ที่ต้องใช้เลือดในการรักษา ขอเชิญสมัครสมาชิกบริจาคเลือดสุนัขและแมว โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันรับสมัครสมาชิกสุนัขเข้าร่วมบริจาคเลือดเป็นประจำทุก 3 เดือน กับหน่วยธนาคารเลือด เพื่อช่วยเหลือสุนัขที่จำเป็นต้องการเลือด ท่านที่ต้องการให้สุนัขและแมวบริจาคเลือด สามารถแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนบริจาคเลือดกับหน่วยธนาคารเลือดโรงพยาบาลได้ตามคุณสมบัติดังนี้ คุณสมบัติของสุนัข ที่สามารถบริจาคเลือดได้1. มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง อายุระหว่าง 1-6 ปี2. มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัมขึ้นไป3. มีสุขภาพแข็งแรง กินอาหารได้ปกติ…