Menu Close

Category: Package

โปรแกรมตรวจผิวหนังเบื้องต้น

โปรแกรมตรวจผิวหนังเบื้องต้น ราคา 999 บาทกับคุณหมอเสม (สพ.ญ.ศรณภัทร ปิยวรศักดิ์)แผนกโรคผิวหนัง แผนกอายุรกรรม บริการที่ตรวจ-ตรวจแบคทีเรียและยีสต์-ตรวจเพาะเชื้อราผิวหนังหรือส่องตรวจเชื้อรา-ขูดตรวจผิวหนังหาไรขี้เรื้อน-ตรวจไรในหูหรือส่องกล้องตรวจช่องหู-เช็ดทำความสะอาดหู ** รวมค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์** รวมค่าบริการทางการแพทย์** ก่อนเข้าใช้บริการสามารถตรวจสอบตารางทำงานคุณหมอได้ที่เบอร์ 02-887-8321-3

Package ทำหมันสุนัขและแมว

สุนัขที่จะทำหมันต้องได้รับการตรวจเลือดก่อนทุกครั้ง หลังทำหมันเสร็จถ้าสุนัขมีสุขภาพแข็งแรงสามารถรับกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ แมวที่จะทำหมันต้องได้รับการตรวจเลือดก่อนทุกครั้ง หลังทำหมันเสร็จถ้าแมวมีสุขภาพแข็งแรงสามารถรับกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้

Vaccination Program in Puppy

รายละเอียดโปรแกรมสำหรับลูกสุนัข – ฉีดวัคซีนรวมเข็ม 1 >ถ่ายพยาธิ + ยาหยอด Revolution หรือ Advocate – ฉีดวัคซีนรวมเข็ม 2 >ถ่ายพยาธิ + วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 1 + ยาหยอด Revolution หรือ Advocate – ฉีดวัคซีนรวมเข็ม 3 >ถ่ายพยาธิ + วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า…

Vaccination Program in Kitten

รายละเอียดโปรแกรมสำหรับลูกแมว – ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดแมวเข็ม 1 >ถ่ายพยาธิ + ยาหยอดป้องกันเห็บ-หมัดและพยาธิและหนอนหัวใจ  + ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งเม็ดเลือดขาว เข็ม 1 – ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดแมวเข็ม  2 >ถ่ายพยาธิ + วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 1 + ยาหยอดป้องกันเห็บ-หมัดและพยาธิหนอนหัวใจ  + ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งเม็ดเลือดขาว เข็ม 2 –…