Menu Close

Dog Training Center

ศูนย์ตลิ่งชันโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน
เปิดคอร์ส ฝึกสุนัข เพื่อ ปรับ เปลี่ยน แก้ไข พฤติกรรมของน้องหมา ให้น้องหมารู้จักคำสั่งพื้นฐาน นั่ง หมอบ คอย รวมทั้งการฝึกการจูงน้องหมาเดินอย่างถูกวิธี เจ้าของได้ฝึกปฏิบัติการออกคำสั่ง และน้องเป็นผู้รับฟังคำสั่ง สอนโดยครูฝึกที่มีความชำนาญในการฝึกสุนัขมากว่า 20 ปี

– น้องหมาจะได้รับการฝึกเพื่อรับคำสั่งจากท่านอย่างถูกต้อง
– น้องหมาของท่านจะมีวินัย ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวของคุณอย่างมีความสุข
– การสอนของเรามุ่งเน้นที่เจ้าของได้ฝึกน้องหมาของตนเอง เพื่อสามารถนำไปใช้ฝึกน้องหมาทุกตัวในบ้านได้

ศูนย์ฝึกสุนัขตลิ่งชัน น้องหมา2เดือน ก็ฝึกได้แล้ว
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร : 02-887-8321-3 หรือ 085-551-8520
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.