Menu Close

Rehabilitation & Treadmill

กายภาพบำบัดและลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ  ()

การกายภาพบำบัด แบบลู่วิ่งสายพานใต้น้ำหรือธาราบำบัด เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงจากอาการป่วยด้วยโรคกระดูก กล้ามเนื้อเส้นเอ็น ข้อต่อ และระบบประสาทที่มีความผิดปกติ สร้างกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็น หลังการผ่าตัดหรือออกกำลังกายเพื่อลดความอ้วนหรือเพื่อสร้างกล้ามเนื้อสำหรับการประกวด

ศูนย์กายภาพบำบัด โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน เป็ารรักษาแบบองค์รวม Holistic Treatment ทั้งร่างกาย จิตใจและความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง ควบคุมและดูแลโดยเฉพาะทาง ซึ่งประกอบด้วยลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ เพื่อ ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและเอ็นช่วยทำให้สุนัขของท่านกลับมาเดินใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้ง

ลู่วิ่งสายพานใต้น้ำหรือธาราบำบัด

  • เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง
  • เพื่อฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงจากอาการป่วย ด้วยโรคกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ และ ระบบประสาท ที่มีความผิดปกติ
  • เพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็นหลังการผ่าตัด
  • ออกกำลังกาย เพื่อลดความอ้วนหรือสร้างกล้ามเนื้อ สำหรับการประกวด

ลู่วิ่งสายพานใต้น้ำที่มีคุณสมบัติพยุงขาทั้งสี่ของสัตว์เลี้ยงให้รับน้ำหนัก น้อยลง ทั้งนี้น้ำหนักที่สุนัขจะเดินบนน้ำจะลดลงตามความสูงของระดับน้ำ เช่นน้ำสูงระดับ ข้อสะโพกสุนัข น้ำหนักตัวที่สุนัขตัวนั้นทิ้งบนขาจะเหลือ เพียง 38 % นอกจากนี้แรงดันน้ำยังช่วยลดการบวม และการ ของข้อต่อ

การเดินบนสายพานใต้น้ำเป็นการออกกำลังกายที่มีประสิทธิ ภาพสูง เป็นการบำบัดรักษาที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของระบบประสาท กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นต่างๆ ของขาทั้งสี่ได้ดีกว่าการว่ายน้ำในสระหรือธาราบำบัดอย่างเดียว และเป็นการรักษาอาการได้อย่างตรงจุด ควบคุมดูแลการรักษาโดยสัตวแพทย์เฉพาะทาง