Menu Close

Package ทำหมันสุนัขและแมว

สุนัขที่จะทำหมันต้องได้รับการตรวจเลือดก่อนทุกครั้ง หลังทำหมันเสร็จถ้าสุนัขมีสุขภาพแข็งแรงสามารถรับกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้

แมวที่จะทำหมันต้องได้รับการตรวจเลือดก่อนทุกครั้ง หลังทำหมันเสร็จถ้าแมวมีสุขภาพแข็งแรงสามารถรับกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้