Menu Close

VDOลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ

การบำบัด แบบลู่วิ่งสายพานใต้น้ำหรือ

การเดินบนสายพานใต้น้ำเป็ารที่มีประสิทธิ ภาพสูง เป็นการบำบัดรักษาที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของระบบประสาท กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นต่างๆ ของขาทั้งสี่

หลังการผ่าตัดกระดูกและข้อต่างๆ ต้องพักฟื้น ทำให้ไม่ค่อยได้ใช้ขา จึงต้องมีการทำกายภาพเพื่อฟื้นฟูให้กล้ามเนื้อแข็งแรง การเดินในลู่วิ่งใต้น้ำ ทำให้ลดการเจ็บปวด โดยน้ำจะเป็นตัวพยุงการเดิน ทำให้สุนัขกล้าลง น้ำหนักขาได้มากขึ้น

ดูแลโดย : น.สพ.ฐิติกร  เอกสิริไตรรัตน์ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู, แผนกอายุรกรรม