Menu Close

โปรแกรมตรวจสุขภาพสัตว์เล็กพิเศษ (Exotic)

โปรแกรมตรวจสุขภาพสัตว์เล็กพิเศษ (Exotic) ราคา 999 บาท
กับคุณหมอจอย (สพ.ญ. ศิริกัญญา ช่างเอกวงศ์)
แผนกสัตว์เล็กพิเศษ (Exotic)  แผนกอายุรกรรม

รายการที่ตรวจ

 • ตรวจช่องปากหรือส่องฟัน
 • ตรวจช่องหู
 • ตรวจผิวหนังหาแบคทีเรีย/ยีสต์/เชื้อรา/ปรสิตภายนอก
 • ตรวจตาเบื้องต้น
 • ตรวจวัดอุณหภูมิ
 • ดูน้ำหนักร่างกาย บอดี้สกอร์ ความสมส่วนของร่างกาย
 • ตรวจดูความสมบูรณ์ของผิวหนังและเส้นขน
 • คลำตรวจร่างกาย เสียงหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ
 • ถ่ายพยาธิ
 • ตรวจอุจจาระ
 • ตัดเล็บ
 • หยอดยาป้องกันไรขี้เรื้อน

** รวมค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
** รวมค่าบริการทางการแพทย์

** ก่อนเข้าใช้บริการสามารถตรวจสอบตารางทำงานคุณหมอได้ที่เบอร์ 02 887 8321-3