Menu Close

Hypoglycemia หรือสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

hypoglycemia ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

หรือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

มักพบใน แต่ก็มีพบบ้างกับโต สาเหตุมาจากการที่ลูกสุนัขยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่การทำงานของตับยังไม่สมบูรณ์ ทำให้การนำน้ำ และน้ำตาลจากตับมาใช้กับอวัยวะต่างๆ ยังทำได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะอวัยวะที่ต้องใช้พลังงานมากอย่าง ดังนั้นหากลูกนัขใช้พลังงานมากเกินไป หรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอก็จะทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้

อาการเมื่อมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำก็คือ จะมีอาการเซื่องซึม ไม่อยากกินนม นอนไม่ได้สติ จนถึงกับเสียชีวิตได้ หากผู้เลี้ยงพบอาการดังกล่าวควรรีบนำมาพบแพทย์ในทันที โดยวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากยังเป็นไม่มากก็คือการป้อนน้ำหวาน หรือน้ำผึ้ง ทีละน้อยๆ เพื่อให้ระดับน้ำตาลกลับมาปกติ สังเกตได้จากน้องกลับมามีเรี่ยวแรงอีกครั้ง

ลูกสุนัขที่มีความเสี่ยงจะมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำคือ ลูกสุนัขแรกคลอด ที่ได้รับนมจากแม่ไม่เต็มที่ ดูอ่อนแอกว่าพี่น้อง ถ้าสุนัขที่เลี้ยงมีลักษณะนี้แนะนำให้ผู้เลี้ยงจับแยกออกมาดูแลเองอย่างใกล้ชิดนะคะ

———————————————————————————