Menu Close

น้องพาโบ้&น้องโบอา บริจาคเลือด ฮีโร่ประจำโรงพยาบาล

บริจาคเลือด15
บริจาคเลือด12

“น้องพาโบ้&น้องโบอา” สุนัขพันธุ์โกลเดินริทรีฟเวอร์ ฮีโร่ประจำโรงพยาบาลของเรา มาบริจาคเลือดกับหมอกุ๊กไก่เป็นครั้งที่ 5 แล้วค่ะ สุขภาพแข็งแรงสุดๆ ไปเลย🩸

ปัจจุบันมีความต้องการเลือดสุนัขและเลือดแมวเป็นจำนวนมาก ทางโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันจึงเปิดหน่วยธนาคารเลือดเพื่อช่วยชีวิตที่จำเป็นต้องการเลือด และให้พ้นจากวิกฤติของโรคต่างๆ ที่ต้องใช้เลือดในการรักษา

ขอเชิญสมัครสมาชิกบริจาคเลือดสุนัขและแมว โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันรับสมัครสมาชิกสุนัขเข้าร่วมบริจาคเลือดเป็นประจำทุก 3 เดือน กับหน่วยธนาคารเลือด เพื่อช่วยเหลือสุนัขที่จำเป็นต้องการเลือด ท่านที่ต้องการให้สุนัขและแมวบริจาคเลือด สามารถแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนบริจาคเลือดกับหน่วยธนาคารเลือดโรงพยาบาลได้ตามคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติสุนัขที่สามารถบริจาคเลือดได้
1. มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง อายุระหว่าง 1-6 ปี ไม่เคยได้รับเลือดหรือผ่าตัดใหญ่มาก่อน
2. มีน้ำหนัก 30 กิโลกรัมขึ้นไป
3. ได้รับการป้องกัน หมัด อย่างต่อเนื่องทุก 2 เดือน
4. ทำวัคซีนรวมและวัคซีนพิษสุนัขบ้าทุกปีอย่างต่อเนื่อง
5. ไม่ได้ผ่านการฉีดวัคซีนภายใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
6. เพศเมียไม่ได้อยู่ในระหว่าง ตั้งท้อง ให้นม หรือแท้งลูก ภายในเวลา 3 เดือน
7. ไม่ได้เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคตับ ไต หัวใจ มะเร็ง หรือโรคติดเชื้ออื่น ๆ
8. ไม่ได้รับยาปฎิชีวนะ ยาลดอักเสบ ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

คุณสมบัติของแมว ที่สามารถบริจาคเลือดได้
1. มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง อายุระหว่าง 1-7 ปี
2. มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัมขึ้นไป
3. มีสุขภาพแข็งแรง กินอาหารได้ปกติ ขับถ่ายปกติ
4. ได้รับการป้องกันเห็บ หมัด พยาธิหนอนหัวใจอย่างต่อเนื่องทุก 1 เดือน
5. ทำวัคซีนรวม และ วัคซีนพิษสุนัขบ้าทุกปีอย่างต่อเนื่อง
6. ไม่ได้ผ่านการฉีดวัคซีนภายใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
7. ไม่เคยได้รับเลือดหรือผ่าตัดใหญ่มาก่อน
8. สำหรับเพศเมียไม่ได้อยู่ในระหว่างเป็นสัด ตั้งท้อง ให้นม หรือแท้งลูก ภายในเวลา 3 เดือน
9. ไม่ได้เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคตับ ไต หัวใจ มะเร็ง หรือโรคติดเชื้ออื่น ๆ
10. ไม่ได้รับยาปฎิชีวนะ ยาลดอักเสบ ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
11. ข้าพเจ้ายินยอมให้แมวได้รับยาซึม กรณีที่มีความจำเป็นขณะบริจาคเลือด

สิทธิประโยชน์เมื่อมาบริจาคเลือด

1. สุนัขได้รับวัคซีนประจำปี (วัคซีนรวม/พิษสุนัขบ้า) ฉีดวัคซีนป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ และเห็บหมัดทุก 2 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ได้รับการตรวจเช็คสุขภาพ ตรวจนับค่าเม็ดเลือด ก่อนที่จะทำการบริจาคเลือด
3. ได้รับสิทธิประโยชน์ เมื่อท่านเข้าโครงการจะได้รับบัตรประจำตัวสมาชิก ซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนลดค่าบริการในการรักษาในโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน

  • บริจาคเลือด 1 ครั้ง รับส่วนลด 10% และเหรียญฮีโร่ที่ระลึก
    (ส่วนลดสำหรับค่ารักษาพยาบาล, ค่าผ่าตัด, ค่ายา ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าอาหาร, ค่ารถรับ–ส่ง, ค่าบริการนอกสถานที่ และธนาคารเลือด)
  • บริจาคเลือดครบ 3 ครั้ง รับส่วนลด 15% และได้รับประกาศนียบัตร
    (ส่วนลดเฉพาะผลิตภัณฑ์เลือด)
  • ส่วนลด 5% สำหรับ
  • ระยะเวลาสัญญาสมาชิก 1 ปี

4. โรงพยาบาลจะมีรถรับ – ส่งถึงบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
5. ทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสัญญา และสิทธิประโยชน์ตามความเหมาะสม

การบริจาคเลือด และการตรวจสุขภาพจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (ยกเว้นกรณีตรวจพบว่าป่วยและต้องการได้รับการรักษาก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว)

อานิสงค์ของการทำบุญเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่น คือการมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว

สามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการบริจาคเลือดได้ที่ 02-887-8321-3