Menu Close

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมทำหมัน

โปรแกรมฉีดวัคซีน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพหมาแมว2023

โปรแกรมตรวจสุขภาพสุนัขและแมว

โปรแกรมตรวจสุขภาพสุนัข-แมวโดยสัตวแพทย์เฉพาะทาง ตั้งแต่อายุต่ำกว่า 1 ปี จนถึง อายุ 5 ปีขึ้นไป รวม 40 รายการ จากโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน

โปรแกรมขูดหินปูน

โปรแกรมทำหมัน

โปรแกรมตรวจสุขภาพสุนัขและแมว

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exotic Pet

โปรแกรมฉีดวัคซีน

โปรแกรมขูดหินปูนสุนัขและแมว

ขูดหินปูน

โปรแกรมตรวจผิวหนังเบื้องต้น

โปรแกรมตรวจผิวหนัง

โปรแกรมการประเมินระบบหัวใจและทางเดินหายใจ

โปรแกรมอาบน้ำ-ตัดขน