Menu Close

โรคปริทันต์ ปัญหาและกลิ่นปาก

โรคปริทันต์ ปัญหาและกลิ่นปาก

โรคปริทันต์ คือการอักเสบของเหงือกที่สามารถพัฒนาไปเป็นที่กระดูกที่ยึดติดฟันและบริเวณใกล้เคียงโรคปริทันต์เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของปัญหากลิ่นปากไม่พึงประสงค์ใน โรคนี้มีสาเหตุหลักมาจากคราบและหินปูนที่สะสมบริเวณผิวฟัน มีการวิจัยพบว่า 70% ของสุนัขอายุ 2 ปีขึ้นไป มีปัญญาเกี่ยวกับโรคปริทันต์

อาการ
1. มีกลิ่นปากรุนแรง
2. ฟันมีคราบเหลือง
3. เหงือกบวมแดง เหงือกร่น
4. มีเลือดหรือหนองปนออกมากับน้ำลาย
5. ฟันโยก
6. พบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยงที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป และไม่แปรงฟัน

แนวทางการรักษา

1. ซักประวัติและตรวจร่างกาย ตรวจเบื้องต้น
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
3. ทำการหรือถอนฟัน อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ30-45 นาที