Menu Close

โปรแกรมฉีดวัคซีนลูกสุนัข

ฉีดวัคซีนลูกสุนัข


รายละเอียดโปรแกรมสำหรับลูกสุนัข ราคา 2,299 บาท
– ฉีดวัคซีนรวมเข็ม 1 + ถ่ายพยาธิ + ยาหยอด Revolution หรือ Advocate 
– ฉีดวัคซีนรวมเข็ม 2 + ถ่ายพยาธิ + วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 1 + ยาหยอด Revolution หรือ Advocate 
– ฉีดวัคซีนรวมเข็ม 3 + ถ่ายพยาธิ + วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 2 + ยาหยอด Revolution หรือ Advocate 


 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 887 8321 – 3