Menu Close

บริการด้านการรักษา

บริการแผนกสัตว์ป่วยนอก OPD

หมอตรวจOPD

บริการแผนกสัตว์ป่วยนอก OPD

เปิดรักษาพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาโรคทางโทรศัพท์ด้วยทีมสัตวแพทย์เฉพาะทาง ตลอด 24 ชั่วโมง

  • ห้องตรวจ 10 ห้อง แยกประเภทสุนัข แมวและสัตว์พิเศษ เพื่อป้องกันกลิ่นของสุนัขที่ทำให้แมว หรือสัตว์เล็กกลัวและเครียด
  • ห้องตรวจทุกห้องสบายปลอดเชื้อโรค และทันสมัยด้วยเครื่องมือ – อุปกรณ์วินิจฉัยโรคที่ครบครัน
  • ห้องผ่าตัด 2 ห้อง พร้อมเครื่องมือทันสมัย เครื่องดมยา เครื่องเอกซเรย์ แบบ Real Time เคลื่อนที่ได้ตามตำแหน่ง การผ่าตัดและเห็นภาพจริงขณะผ่าตัด
  • ห้องรับรองลูกค้า สะดวก สบาย ฟรี wifi

บริการแผนกสัตว์ป่วยใน IPD

บริการแผนกสัตว์ป่วยใน IPD

  • ห้องพักสำหรับสัตว์สัตว์แยกประเภทป่วยตามอาการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น ห้องติดเชื้อระบบ ทางเดินอาหาร ห้องโรคระบบทางเดินหายใจ
  • ห้องพักฟื้นสำหรับการผ่าตัด
  • ห้องฝากสัตว์เลี้ยงทั่วไปเมื่อเจ้าของต้องเดินทางหรือมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของตนเองได้แยกห้องฝากเลี้ยงสำหรับแมว, สุนัข และสัตว์พิเศษ (Exotic)
  • ห้อง ICU ห้อง CCU สำหรับสัตว์ป่วยอาการหนักที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ

สำหรับการดูแลสัตว์ป่วยที่ต้องนอนรักษาที่โรงพยาบาล ทีมสัตวแพทย์จะดูแลด้วยความเอาใจใส่พร้อมการรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือก คือ ดนตรีบำบัดและอโรมาบำบัด เพื่อให้สัตว์ป่วยทุกตัวผ่อนคลายและหายป่วยได้รวดเร็วขึ้น ทุกห้องสัตว์ป่วยจะมีดนตรีเบาๆ พร้อมกลิ่นหอมสดชื่น เพื่อสร้างบรรยากาศดั่งอยู่ในธรรมชาติ ให้สัตว์ป่วยทุกตัวมีความสุขมากขึ้น