Menu Close
รักษาสัตว์พิเศษ กระต่าย เม่น หนู Exotic

Exotic Pet  หรือ สัตว์เลี้ยงพิเศษ ก็คือ สัตว์เลี้ยงทุกชนิดที่ไม่ใช่สุนัขและแมว เราจึงมีทีมสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจะมาทำการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงที่ไม่ธรรมดาเหล่านี้จึงต้องรู้ลึกและรู้จริงในเรื่องราวของสัตว์มากหน้าหลายตา ทั้งกระต่าย นก และหนู ถึงสัตว์แปลกๆอย่าง เฟอร์เร็ตต์ นางอาย และอื่นๆอีกมากมาย ทางโรงพยาบาลพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคอายุรกรรมทั่วไป รวมถึงการผ่าตัดศัลยกรรมให้กับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษทุกชนิด