Menu Close

Blood Bank Center – Benefit for donors

ปัจจุบันมีความต้องการเลือดสุนัขและเลือดแมวเป็นจำนวนมาก ทางโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันจึงเปิดหน่วยธนาคารเลือดเพื่อช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงที่จำเป็นต้องการเลือด และให้พ้นจากวิกฤติของโรคต่าง ๆ ที่ต้องใช้เลือดในการรักษา

ขอเชิญสมัครสมาชิกบริจาคเลือดสุนัขและแมว โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันรับสมัครสมาชิกสุนัขเข้าร่วมบริจาคเลือดเป็นประจำทุก 3 เดือน กับหน่วยธนาคารเลือด เพื่อช่วยเหลือสุนัขที่จำเป็นต้องการเลือด ท่านที่ต้องการให้สุนัขและแมวบริจาคเลือด สามารถแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนบริจาคเลือดกับหน่วยธนาคารเลือดโรงพยาบาลได้ตามคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของสุนัข ที่สามารถบริจาคเลือดได้
1. มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง อายุระหว่าง 1-6 ปี
2. มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัมขึ้นไป
3. มีสุขภาพแข็งแรง กินอาหารได้ปกติ ขับถ่ายปกติ
4. ได้รับการป้องกันเห็บ พยาธิหนอนหัวใจอย่างต่อเนื่องทุก  2 เดือน
5. ทำวัคซีนรวม และ วัคซีนพิษสุนัขบ้าทุกปีอย่างต่อเนื่อง
6. ไม่ได้ผ่านการภายใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
7. ไม่เคยได้รับเลือดหรือผ่าตัดใหญ่มาก่อน
8. สำหรับเพศเมียไม่ได้อยู่ในระหว่างเป็นสัด ตั้งท้อง ให้นม หรือแท้งลูก ภายในเวลา 3 เดือน
9. ไม่ได้เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคตับ ไต หัวใจ มะเร็ง หรือโรคติดเชื้ออื่น ๆ
10. ไม่ได้รับยาปฎิชีวนะ ยาลด ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
11. ข้าพเจ้ายินยอมให้สุนัขได้รับยาซึม กรณีที่มีความจำเป็นขณะบริจาคเลือด

คุณสมบัติของแมว ที่สามารถบริจาคเลือดได้
1. มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง อายุระหว่าง 1-7 ปี
2. มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัมขึ้นไป
3. มีสุขภาพแข็งแรง กินอาหารได้ปกติ ขับถ่ายปกติ
4. ได้รับการป้องกันเห็บ หมัด พยาธิหนอนหัวใจอย่างต่อเนื่องทุก 1 เดือน
5. ทำวัคซีนรวม และ วัคซีนพิษสุนัขบ้าทุกปีอย่างต่อเนื่อง
6. ไม่ได้ผ่านการฉีดวัคซีนภายใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
7. ไม่เคยได้รับเลือดหรือผ่าตัดใหญ่มาก่อน
8. สำหรับเพศเมียไม่ได้อยู่ในระหว่างเป็นสัด ตั้งท้อง ให้นม หรือแท้งลูก ภายในเวลา 3 เดือน
9. ไม่ได้เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคตับ ไต หัวใจ มะเร็ง หรือโรคติดเชื้ออื่น ๆ
10. ไม่ได้รับยาปฎิชีวนะ ยาลดอักเสบ ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
11. ข้าพเจ้ายินยอมให้แมวได้รับยาซึม กรณีที่มีความจำเป็นขณะบริจาคเลือด

สิทธิประโยชน์เมื่อคุณพาสุนัขและแมวมาบริจาคเลือด ให้หน่วยธนาคารเลือดสุนัข และแมว โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน

1. สุนัขได้ทำวัคซีนประจำปี (วัคซีนรวม/พิษสุนัขบ้า) ฉีดวัคซีนป้องกันพยาธิหนอนหัวใจและเห็บหมัดทุก 2 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. แมวได้ทำวัคซีนประจำปี (วัคซีน หวัดแมว / ลิวคีเมีย / พิษสุนัขบ้า) หยดยาป้องกันพยาธิหนอนหัวใจและหมัด ทุก 1 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
3. สุนัข และ แมว ได้รับการตรวจเช็คสุขภาพ ตรวจนับค่าเม็ดเลือด ก่อนที่จะทำการบริจาคเลือด
4. ได้รับสิทธิประโยชน์ เมื่อท่านเข้าโครงการจะได้รับบัตรประจำตัวสมาชิก ซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนลดค่าบริการในการรักษาในโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน
-บริจาคเลือด 1 ครั้ง รับส่วนลด 10%
-บริจาคเลือดครบ 3 ครั้ง รับส่วนลด 15%
-ส่วนลด 5% สำหรับ Pet shop
-ระยะเวลาสัญญาสมาชิก 1 ปี
(ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าอาหาร, ค่ารถรับ–ส่ง,ค่าบริการนอกสถานที่ และธนาคารเลือด)
5. โรงพยาบาลจะมีรถรับ – ส่ง สุนัข และ แมว ที่ต้องการบริจาคเลือดถึงบ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
6. ทุกครั้งที่ทางโรงพยาบาลจะขอรับการบริจาคเลือด ทางโรงพยาบาลฯ จะมีการติดต่อก่อนทุกครั้ง
7. ทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสัญญาและสิทธิประโยชน์ตามความเหมาะสม

การบริจาคเลือด และการตรวจสุขภาพจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (ยกเว้นกรณีตรวจพบว่าและต้องการได้รับการรักษาก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว)

อานิสงค์ของการทำบุญเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่น คือการมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว

สามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการบริจาคเลือดได้ที่ 02-887-8321-3